Vimpex MastheadVimpex logotyp – klicka här för att komma till startsidanEmail
Linjär värmedetektering
Akustiska larmdon och
talande akustiska larmdon:
 Banshee Excel
 Fire-Cryer® Plus
 Brandlarmsklockor
 Elektroniska akustiska larmdon
 Slingkopplat akustiskt larmdon-system
 Farligt område
Visuella larm och skyltar:
 Vimpex VAD23
 StroBell klocka/strob
 Farligt område
 Enheter med akustiskt larmdon och strob
 Strobljus
Detektering och larmpunkter:
 Larmpunkter
 Linjär värmedetektering
 Vattendetektering
 Stoppbrytare
Tillbehör:
 Dörrhållare
 Strömförsörjningsenheter
 Vandalskydd
 Tillbehör för brandlarm
 Tillbehör för akustiska larmdon
 

Signaline – linjär värmedetekteringSignaline – linjär värmedetektering

Med linjär värmedetektering detekteras brand eller överhettning i utrustning, anläggning eller omgivande område på ett tidigt stadium.

Signaline kablar för linjär värmedetektering är konventionella värmedetektorer i linjärt utförande. De detekterar värme över hela sin längd och är utformade att användas i kommersiella och industriella tillämpningar.

Värmedetekteringskablar kan användas tillsammans med eller istället för konventionella värmedetektorer samt där konventionella värmedetektorer blir fört dyrt eller är svåra att installera och underhålla.

 • Mycket kostnadseffektiva
 • Lätta att installera
 • Underhållsfria
 • Kan användas i temperaturer ned till -40 °C i dammig och tuff miljö eller där egensäker utrustning krävs

Det fins två typer av Signaline kablar för linjär värmedetektering: för fast temperatur – Signaline FT och analog – Signaline HD.

Tillämpningar
 • Kabeltråg
 • Aggregatrum
 • Fordon
 • Flervåningsparkeringshus
 • Halmtak
 • Storkök
 • Lager
 • Återvinningsanläggningar
 • Processanläggningar
 • Farligt område
 • Kraftanläggningar
  • Koltransportörer
  • Kabeltunnlar
  • Arbetstunnlar
  • Aggregatrum
 • Sjöfart och marina tillämpningar
  • Motorrum
  • Kabelrör
  • Ovanför undertak
  • Kök

Signaline – tillämpningar

Signaline FT – värmedetekteringskablar för fast temperaturSignaline FT – värmedetekteringskablar för fast temperatur

Finns i tre olika larmtemperaturer: 68, 88 eller 105 °C och är UL-listade och FM-godkända (finns med två skyddsalternativ för kablar för 68 °C och 105 °C). Det finns även en högtemperaturskabel för 178 °C.

Signaline FT värmedetekteringskablar kan användas självständiga system eller anslutna till konventionell kontrollpanel (och de kan täcka upp till 3 km i en enda zon).

Signaline FT-sortimentet med kablar för linjär värmedetektering är UL-listat och FM-godkänt.

Anslutningspunkt för larmpunkt (APDL)

APDL är en anslutningspunkt (tillval) för användning endast tillsammans med Signaline FT värmedetekteringskablar.

APDL ansluter godkänd kontrollpanel eller adresserbar modul med en kabellängd av Signaline FT värmedetekteringskabel.

Signaline HD – analoga värmedetekteringskablarSignaline HD – analoga värmedetekteringskablar

Signaline HD är en analog värmedetekteringskabel som övervakar större temperaturökningar och ger tidig indikering på eventuell brand. Kabeln är helt återställbar, den uppfyller EN 54 och är VdS-godkänd.

Signaline HD värmedetekteringskabel måste anslutas till styrenhet för att kunna kommunicera med konventionella och adresserbara system.

Signaline HD är VdS-godkänd enligt EN 54-5:2001 och EN 54-17:2001.

Signaline HD – styrenhet

Signaline HD – styrenhetSignaline HD analog värmedetekteringskabel måste användas tillsammans med Signaline HD styrenhet och ledningsände. Med dessa kan Signaline HD värmedetekteringskabel övervakas för ledningsavbrott och kortslutning.

Styrenheten är försedd med spänningsfria brand- och felrelän som är anslutna till brandkontrollpanelen via en linjeenhet. Styrenheten kan också användas som en själständig enhet med reläkontakterna som aktiverare för kompletterande utrustning.

Beskrivning
 • Enkelt och billigt att installera
 • Enkel att ställ in och använda
 • Styrenheten övervakar upp till 300 m sensorkabel (varierar beroende på omgivningstemperatur)
 • Sensorkabeln tål korrosion och fukt och kan återställas efter användning