Vimpex MastheadVimpex logotyp – klicka här för att komma till startsidanEmail
Vandalskyddsprodukter
Akustiska larmdon och
talande akustiska larmdon:
 Banshee Excel
 Fire-Cryer® Plus
 Brandlarmsklockor
 Elektroniska akustiska larmdon
 Slingkopplat akustiskt larmdon-system
 Farligt område
Visuella larm och skyltar:
 Vimpex VAD23
 StroBell klocka/strob
 Farligt område
 Enheter med akustiskt larmdon och strob
 Strobljus
Detektering och larmpunkter:
 Larmpunkter
 Linjär värmedetektering
 Vattendetektering
 Stoppbrytare
Tillbehör:
 Dörrhållare
 Strömförsörjningsenheter
 Vandalskydd
 Tillbehör för brandlarm
 Tillbehör för akustiska larmdon
 

Vandalskyddssortiment

Vandalskyddssortimentet är avsett att skydda viktig brand- och säkerhetsutrustning och motverka falsklarm, stöld eller felaktig användning av brandsläckare, detektorskada och obehörig användning av nödutgångar.

Smart+Guard vandalskydd för larmpunkterSmart+Guard vandalskydd för larmpunkter
  • 3 års batterilivslängd (med lysdiodindikering av låg batterispänning)
  • Kan uppgraderas till litiumjonbatteri
  • Förbättrad hållbarhet och styrka
  • Sabotagesäkert batterifack

Smart+Guard är ett tåligt skydd som förhindrar falsklarm och felaktig användning av larmpunkter.


Larmpunktstopp

Vandalskydd som förhindrar felaktig användning och oavsiktlig skada på elektriska brytare och larmpunkter.

Larmpunktstopp

Larmpunktstoppet är ett snyggt och billigt skydd som används för säker förankring av flera olika elektriska brytare och larmpunkter. Vandalskyddet förhindrar felaktig användning utan att påverka normal användning.

Smart+CageSmart+Cage

Smart+Cage skyddar Brand och Säkerhets produkter ifrån stöld, vandalism och oavsiktlig skada.

Tillverkad av PVC belagt stål. Dessa motståndskraftiga galler passar för många typer av säkerhetsprodukter.


UtgångsstoppUtgångsstopp

Utgångsstoppet är ett mycket bra skydd mot obehörig användning av nödutgångar. Den är en billig säkerhetsanordning som också hjälper till att förhindra stöld.

Om en dörr som skydda av utgångsstoppet öppnas aktiveras en mycket hög larmsignal (97 dBA). Utgångsstoppet återställs automatiskt när dörren stängs. Behörig personal kan förbikoppla utgångsstoppet med en specialnyckel. Det mer eller mindre oförstörbara polykarbonathuset avskräcker också mot ingrepp.


BrandsläckarstoppBrandsläckarstopp

Brandsläckarstoppet är en enkel enhet som på ett effektivt sätt förhindrar stöld, vandalism eller felaktig användning av brandsläckare. Detta självständiga och sabotagesäkra larm har mycket hög larmsignal (som aktiveras om larmet stjäls) och fungerar avskräckande samtidigt som det inte påverkar tillgängligheten negativt vid brand.

Andra vandalskyddsprodukter

Välj datablad för att se andra produkter: