Vimpex MastheadVimpex logotyp – klicka här för att komma till startsidanEmail
Vattendetekteringssystem
Akustiska larmdon och
talande akustiska larmdon:
 Banshee Excel
 Fire-Cryer® Plus
 Brandlarmsklockor
 Elektroniska akustiska larmdon
 Slingkopplat akustiskt larmdon-system
 Farligt område
Visuella larm och skyltar:
 Vimpex VAD23
 StroBell klocka/strob
 Farligt område
 Enheter med akustiskt larmdon och strob
 Strobljus
Detektering och larmpunkter:
 Larmpunkter
 Linjär värmedetektering
 Vattendetektering
 Stoppbrytare
Tillbehör:
 Dörrhållare
 Strömförsörjningsenheter
 Vandalskydd
 Tillbehör för brandlarm
 Tillbehör för akustiska larmdon
 

Hydrosense Water Detection System

Lanserar ny standard för detektion av vattenläckage

Problem

Trots betydande resurser som begripligt nog läggs ner på att mildra förlusten vid eldsvåda, finns det ett mycket större hot mot ett företags kontinuitet, nämligen störningar i verksamheten och skada på tillgångar på grund av vattenläckage.

Statistik visar att den troligaste orsaken till skadekrav för flerfamiljshus, hotell, butiker och kommersiella byggnader är vattenskador. Det är nu ett allmänt accepterat faktum bland brittiska försäkringsbolag att vattenläckage är det dyraste och vanligaste ersättningskravet från företagskunder, där den totala förlusten enbart i Storbritannien närmar sig 800 milj. GBP.

Den finansiella marknaden är särskilt känslig för dessa potentiella förluster med avbrott i datacentra som kostar företagen i genomsnitt 12 000 GBP per minut, en timförlust på börsen på omkring 4,5 milj. GBP och kreditkortsreglering på omkring 1,8 milj. GBP. Kostnaderna för företag som beror på vattenläckage kan därför vara betydande och det handlar inte bara om de uppenbara kostnaderna för fysiska skador på IT och annan elektronisk utrustning, anläggningar, inredning och inventarier, lager och byggnadsmaterial. Likväl som vid brandskada kan en liten vattenläcka resultera i tillfällig flytt, vilken i sin tur leder till ökade personalkostnader och betydande verksamhetsavbrott och lönsamhetsförlust.

Lösning

Hydrosense Products

Det enda sättet att mildra risken för vattenskada är med ständig övervakning av vattenläckor. Riskbedömning av vattenskaderiskerna och installation av system för detektering av vattenläckage rekommenderas mer och mer av företagsförsäkringar och är ofta ett krav för full täckning.

Ledande inom vattendetektionsteknik är det nya Hydrosense-systemet från Vimpex som erbjuder både konventionella och skräddarsydda lösningar som är mycket tillförlitliga, med många av de inslag som även finns hos system som skyddar människor.

Hur det fungerar

Hydrosense läckagedetekteringssystem skyddar utrymmen där vatten som tränger in allvarligt kan skada elektiska installationer samt kommunikations- och datanätverk. Det kontrollerar kontinuerligt för eventuella vattenläckor hela dygnet, år ut och år in, och har 72 timmars standby-batteritid om ett strömavbrott skulle inträffa. När läckage upptäcks ljuder ett larm från manöverpanelen som kan nå ut utanför till annan plats. När larmet går igång, kan Hydro-Cryer®:s talande akustiska larm användas för att sända ett tydligt formulerat meddelande, och därmed undvika förväxling med andra ljud på platsen.

Det nya Hydrosense-systemet ger både linjär detektion med Hydrowire och punktdetektion med sond. Den linjära detektionen Hydrowire är en flexibel kabel som kontinuerligt övervakar stora områden. Även små mängder vatten eller fukt som kommer i kontakt med Hydrowire sätter igång ett larm. Punktdetektion tillhandahålls av Hydrosense golv- eller droppbricksonder. De fästs på golvet eller på droppbricka och justeras för att ge nödvändig detektionsnivå och ansluts till manöverpanelen via en Hydrosense-modul för vattenläckagedetektion.

Med samma teknik som för skydd av människor, ger Hydrosense samma tillförlitlighet och säkerhet som BSi-godkända branddetektionssystem. Det innebär att det i stort sett inte finns någon risk för fel och nertid, och det ger betydligt färre falsklarm.

Hydrosense konventionell (HS) kontrollpanel
 • Passar för mindre och medelstora anläggningar.
 • 2, 4 och 8 paneler för zonkontroll erbjuds, där alla har standby-batteri och vanliga reläkontakter för fel- och larm.
 • Enkel att installera och underhålla.
 • Detektions- och talfunktionskretsar kontrolleras hela tiden för fel.
 • RS485 databuss medger användning av både zonkontakter och repeterpaneler.
 • Batteribackup.

Hydrosense adresserbar (ID) kontrollpanel
 • Passar för större anläggningar.
 • Ger användaren möjlighet att ge varje modul specifik information för platsen, samtidigt med fullt konfigurerbara fjärrutgångar.
 • Lägre installationskostnader.
 • En enkel slingkopplad kontrollpanel kan klara upp till 254 punktdetektionssonder och över 12 700 meter Hydrowire.
 • Paneler för enkel- och dubbelslinga finns.
 • Detektions- och talfunktionskretsar kontrolleras ständigt för fel.
 • RS485 databuss möjliggör anslutning med upp till 32 ytterligare expanderkort.
 • Batteribackup.

Hydrosense adresserbar modul
 • Varje modul kan självständigt hantera upp till 100 meter Hydrowire, en kombination av Hydrowire (max 50 m) och en sond eller 2-punktsdetektionssonder.
 • 127 moduler tillåts per slinga (varje modul har två utgångar).
 • Varje utgång har en fin blå lysdiod för att visa när ett larmläge har aktiverats.

Hydrowire
 • Finns i fem- och tiometers längder (andra längder fås på begäran).
 • Enkel anslutning och uttag.
 • Konstant känslighet.
 • Estetiskt tilltalande.


Hydrosond
 • Passar till utrymmen där fukt tillåts.
 • Mekaniskt robust.
 • Droppbricka och -golv.
 • Monterade varianter finns.
 • Variant med höjdjusterbar klämma.


Hydro-utrop
 • Talförstärkt akustiskt larm som sänder ett klart och exakt Hydrosense-meddelande.
 • Använder en av de två utgångarna för talande akustiskt larm som finns.
 • Snygg design.


Kommunikation med SMS
 • Ger systemstatus via SMS.
 • Kräver endast 24VDC och manöverpanelintegration via fjärrlarmskontakt.


Zonbrytarkabel
 • Idealisk för utrymmen som kräver icke-konstant lokal täckning.
 • Finns i fem- och tiometers längder.
 • Enkel anslutning och uttag.